Žádosti a informace o poskytování dotací z rozpočtu obce

  1. Žádost pro fyzické osoby
  2. Žádost pro právnické osoby
  3. Veřejnoprávní smlouva
  4. Vyúčtování dotace

 

Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Jankov

Obec může ze svého rozpočtu formou dotace podpořit činnost jiných právnických nebo fyzických osob nebo jim pomoct v situacích, které by pro ně bez finanční pomoci byly obtížně zvládnutelné. Obec zároveň váže povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a poskytovat dotace v souladu se svou strategií a dlouhodobými cíli. Proces poskytování dotace je administrativně náročný a nekončí podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace. Je nutné mít na paměti, že poskytované prostředky jsou veřejnými prostředky a musí podléhat přiměřené kontrole a zajištění následné kontroly a případné vymáhání neoprávněně použitých finančních prostředků.

1.Rozhodnutí o poskytnutí dotace nad 50 tis.Kč/ rok je výhradně v působnosti zastupitelstva      obce Jankov. Každá žádost je posuzována individuálně.

2.Rada obce Jankov na svém zasedání dne 27.12.2023 svým usnesením č.R/22/2023/8 schválila poskytování dotací z rozpočtu obce Jankov do max. částky 50 tis.Kč/ rok. 

Tato dotace může být použita na:

a) pravidelnou zájmovou činnost,

b) pokrytí nákladů na provoz spolků,

c) veřejně prospěšnou činnost pravidelného i jednorázového charakteru,

d) reprezentaci obce.

 

O dotaci z rozpočtu obce může žádat:

a) právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm v obci Jankov,

b) právnická osoba, jejíž organizační složka má sídlo v v obci Jankov

 

Dotace je poskytována z rozpočtu obce na základě písemné žádosti včetně předepsaných náležitostí. https://www.obecjankov.cz/samosprava-obce/poskytnuti-dotace-z-rozpoctu-obce

Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách obce. 

 

Žádost o dotaci na daný rok musí být odevzdána v kanceláři obce Jankov nejpozději do 25.2.  

Po tomto termínu nebudou žádosti přijímány a budou bez projednání vráceny zpět žadateli.

O poskytnutí dotace rozhoduje usnesením a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy rada obce Jankov  

Výjimku podání žádosti mimo stanovený termín mohou podat žadatelé individuálně do částky max 3 tis.Kč během roku na akce kulturní a sportovní.

 

Vyúčtování dotací

Do 31.10. kalendářního roku  v němž byla poskytnuta dotace

Vyúčtování dotace musí zahrnovat:

Základní informace o příjemci dotace a výši poskytnuté dotace

 

Položkové vyúčtování dotace včetně ofocených účetních dokladů prokazujících správné využití poskytnuté dotace, doklady prokazující úhradu nákladů příjemcem dotace (viz vzor)

 https://www.obecjankov.cz/samosprava-obce/poskytnuti-dotace-z-rozpoctu-obce

Za Obec Jankov   Jitka Jonsztová

 

 

Kontakt

Obec Jankov
Na náměstí 14
25703 Jankov

Tel.: 317 833 209
E-mail: info@obecjankov.cz
Datová schránka: yp4a679

Úřední hodiny OÚ:
Po: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 8:00 - 11:30 12:00-17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

více informací »

Úřad bez bariér

Úřad bez bariér

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky
GObec Jankov
QR kód stránek Obce Jankov
TOPlist
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace